Έρευνα αγοράς και ανάλυση

Διεξάγουμε έρευνα αγοράς για την αξιολόγηση της ζήτησης και των προτιμήσεων των καταναλωτών, την αναγνώριση του υπάρχοντος ανταγωνισμού, τον καθορισμό […]

Επιχειρηματικά σχέδια

Πραγματοποιώντας την σύνταξη του επιχειρηματικού σας σχεδίου θα σας βοηθήσουμε στην βελτιστοποίηση της δομής και της οργάνωσης την επιχείρησης σας […]

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Nimda Dynamics διαθέτοντας έμπειρο και πιστοποιημένο προσωπικό είναι σε θέση να παρέχει τα ακόλουθα: Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης Αναθεώρηση […]

Εφαρμογές πληροφορικής

Με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτουμε έχουμε την δυνατότητα να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να υλοποιήσουμε στοχοθετημένα τεχνολογικά εργαλεία και […]