Η Nimda Dynamics με την γνώση και εμπειρία που διαθέτει παρέχει υπηρεσίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα που καλύπτουν μια ευρεία γκάμα τομέων δραστηριοποίησης.