Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων για τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ο αποδοτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση και αξιολόγηση τους. Η Nimda Dynamics διαθέτει εμπειρία δέκα χρόνων σε αυτή την διαδικασία.  Με την πάροδο των χρόνων η εταιρεία έχει καταφέρει να τελειοποιήσει και να εμπλουτίσει τις μεθόδους σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έργων.