Η Nimda Dynamics από την ίδρυση της μέχρι σήμερα έχει αντιμετωπίσει πολλές σύνθετες και με ιδιαιτερότητες απαιτήσεις ανάπτυξης web & mobile εφαρμογών. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη web & mobile εφαρμογών. Η εταιρεία ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης τέτοιου είδους εφαρμογών με χρήση ειδικευμένων εργαλείων.