Η πολύχρονη εμπειρία μας καλύπτει ένα ευρύ πεδίο τομέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών το οποίο καλύπτει τομείς όπως η μεταποίηση, το εμπόριο, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα υποστηρίζουμε:

  • Μελέτες επιδοτούμενων επενδυτικών προγραμμάτων
  • Επιχειρηματικά σχέδια
  • Έρευνα αγοράς και ανάλυση
  • Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών σε αναπτυσσόμενενς αγορές.
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων