Η Nimda Dynamics με περισσότερο από 10 χρόνια εμπειρία στον χώρο του Management Consulting παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα.
Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, δομημένων και σχεδιασμένων ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο και τον πλέον αξιόπιστο τρόπο στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των πελατών της.
Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο πελατολόγιο που συνεχώς διευρύνεται. Το ανθρώπινο δυναμικό της απαρτίζεται από άρτια εξειδικευμένα στελέχη με πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο τους.