Η Nimda Dynamics διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών σε όλο τον κόσμο μέσω του οποίου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες σε αναπτυσσόμενες χώρες. Τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας θα ακούσουν προσεκτικά τους σκοπούς και τους στόχους σας και θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να στοχοθετήσετε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες καθώς και να επικοινωνήσετε με τοπικούς συνεργάτες. Αξιολογούμε για λογαριασμό σας τις προοπτικές και τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε κάθε επιχειρηματική ευκαιρία.