Υποστηρίζουμε έργα τεχνικής βοήθειας τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διεθνείς οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Εθνικούς Φορείς με τελικούς δικαιούχους οργανισμούς του δημόσιου τομέα όπως Δήμοι, Περιφέρειες και κρατικές επιχειρήσεις.

  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • Εφαρμογές πληροφορικής
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων