Διεξάγουμε έρευνα αγοράς για την αξιολόγηση της ζήτησης και των προτιμήσεων των καταναλωτών, την αναγνώριση του υπάρχοντος ανταγωνισμού, τον καθορισμό των διαθέσιμων δικτύων διανομής, την πιστοποίηση, την αναγνώριση πιθανών συνεργατών και το κλείσιμο επιχειρηματικών συμφωνιών συνεργασίας.